ปูนซีเมนต์ผสม ก่อ-ฉาบ TPI รุ่น TPI-M-197 ขนาด 50 กก.

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

  • เหมาะสำหรับงานก่องานฉาบและ งานเทคอนกรีตที่รับกำลังอัดไม่สูงมาก
  • ปูนซีเมนต์ผสมที่ได้จากการผสมวัสดุเฉื่อย เช่น หินปูน และอื่น ๆ กับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1
  • ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์ที่คุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม
  • ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.80-2550
  • ขนาด 50 กก.
  • สีน้ำตาล - เขียว
Powered by MakeWebEasy.com